Bafra Havadis – Bafra Haber, Asayiş, Spor

Uzm.Dr. Hülya İnce

Uzm.Dr. Hülya İnce

ÇOCUKLARDA BAŞ AĞRISI

Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Nöroloji Kliniğinden Uzm.Dr. Hülya İnce “Çocuklarda baş ağrısı” hakkında bilgi verdi. Dr. İnce “Baş ağrısı kafatası içinde veya dışında yer alan ağrıya duyarlı oluşumların değişik nedenlerle etkilenmesi sonucu ortaya çıkan bir semptomdur. Tekrarlayan baş ağrıları okul sorunlarına, öğrenme güçlüğüne neden olabilir ve baş ağrısı, çocuklarda ağrıya yol açan durumlar içerisinde en sık görülen yakınmaların başında gelir. Okul çağı çocuklarında sıklığı 7 yaşına kadar % 40, 15 yaşına kadar %75 olarak bildirilmektedir. Baş ağrısını arttıran faktörler arasında yaş, cinsiyet, ailede baş ağrısı öyküsü ve yolculuk sırasında araç tutma öyküsünün varlığı önemlidir.”dedi.

Gerilim baş ağrısı

Gerilim baş ağrısının çocuklarda en sık görülen baş ağrısı tipi olduğunu söyleyen Dr. Hülya İnce “Duygusal nedenler, okul başarısızlığı stresi, aile içi tartımsalar ağrının en muhtemel nedenidir. Ağrı yaygındır. Bazen baş çevresinde band seklide dağılım gösterir. Hiçbir zaman bulantı ve kusma ile birlikte değildir. Episodik ve kronik sekli vardır. Migren baş ağrılı çocukların ailelerinde yüksek oranda baş ağrısı öyküsü alınmasına karsın gerilim baş ağrılı çocukların ailelerinde bu oran oldukça düşüktür.”diye konuştu.

Epileptik baş ağrıları

Epileptik baş ağrıları hakkında bilgi veren Dr. İnce “Epilepsi hastalarında postiktal dönemde baş ağrılarının görüldüğü bilinmektedir. Jeneralize konvulsiyonlar sonrası görülen baş ağrıları metabolik değişiklikler ve serebral kan akımının artmasına sekonder gelişmektedir Migren ağrısı sırasında olguların %22’sinde, gerilim baş ağrısı sırasında ise %24’ünde EEG anormalliği saptanmaktadır.”şeklinde ifade etti.

Kafa içi basıncının azaldığı durumlar(intrakranial hipotansiyon)

Dr. Hülya İnce “Kafa içi basıncının azalmasıyla da beyin tabanındaki dura ve damarlarda gerilme sonucu baş ağrısı görülür. Bunun en güzel örneği LP sonucu kafa içi basıncının düşmesi ve baş ağrısının ortaya çıkmasıdır. Ağrı LP’den birkaç saat sonra ortaya çıkar ve birkaç gün hatta hafta sürebilir. Hasta, dik oturtulduktan birkaç saniye sonra şiddetli baş ağrısı duyar ve ağrı yatar yatmaz kaybolur. Yatak istirahati tedavide genellikle yeterlidir.”

Sarsıntı (kontüzyo serebri) sonrası sendromu

Sarsıntı sonrası sendromunun travma sonrası görülen kronik baş ağrıları olduğunu söyleyen Dr. İnce “Belirtiler kafa travmasından sonra 1-7 gün içinde başlar ve yıllarca devam edebilir. Olguların %70’i bir yılda düzelir ancak %15’inin üç yıl sonra hala yakınmaları mevcuttur. Tedavide psikoterapi yararlı olabilir.”açıklamasında bulundu.

Psödotümör serebri (benign intrakraniyal hipertansiyon)

Uzm. Dr. Hülya İnce “Ciddi morbiditeye yol açar. İdyopatik veya sekonderdir. Bazen şiddetli olabilen baş ağrısı, papil ödem, ağır olgularda görme alanı daralması görülür. Papil ödem olduğundan lomber ponksiyon yapılmadan önce mutlaka kraniyal görüntüleme yapılmalıdır. Örneğin orta kulak ve mastoid enfeksiyonu sigmoid sinüse yayılarak venöz drenajı kısmen ya da tam tıkayabilir. Bu tablo psödotümör serebriye yol açar. Tedavide amaç artmış kafa içi basıncını azaltarak baş ağrılarını geçirmektir. Eğer görme alanı etkilenmişse normale dönene kadar LP yapılması gerekir.”dedi.

Anoksi ve karbonmonoksit baş ağrıları

Dr. İnce “Anoksi, hipoksi ve CO beyin arterlerinde dilatasyona yol açarak baş ağrısına neden olur. Yüksek yerlerde de akut hipoksik belirtiler ortaya çıkar Kronik akciğer hastalığı, obstrüksif uyku apnesi gibi hipoksiye neden olan durumlar baş ağrılarına neden olur. Bu belirtiler daha alçak yerlere inilmesi, asetazolamid ve deksametazonla tedavi edilir. Kronik baş ağrısı olan her çocukta düşük düzeyde CO zehirlenmesinden kuşkulanılmalıdır. Yoğun sigara dumanı, bulunan ortam, hatalı ev fırınları ve araç egzoz yoğunluğu zehirlenmeye neden olur. Ağır zehirlenmelerde %100 O2 veya hiperbarik oksijen tedavisi gerekir.”

Migren

Çocuk yaş grubunda primer baş ağrısının en önemli nedeninin migren olduğunu vurgulayan Dr. İnce “Migren özel klinik bulguların eşlik ettiği, semptomsuz intervallerle birbirinden ayrılan tekrarlayıcı baş ağrısıdır. Okul dönemi çocuklarda görülme sıklığı topluma göre değişmek üzere %4–10 arasındadır.”diye kuştu.

Auralı Migren

Dr. İnce“Okul çocuklarında migren atağı daha sıktır ve çoğunlukla öğleden sonra oluşur. Bu tip migrende migren atağı oluşmadan bazı öncü semptomları ortaya çıkar. Bunlar; uçuşan cisimler, siyah nokta, parlayan ışık, büyüyen veya küçülen cisimler, diplopi, ataksi, perioral parastezi, ayak ve elde uyuşukluk, tinnitus, nadir olarak dizartri ve bilinç kaybıdır.

Aura başladıktan 5-20 dakika sonra baş ağrısı oluşur. Baş ağrısı çocuklarda çoğunlukla bilateral zonklayıcı ağrı olarak başlar, zaman içinde unilateral olabilir. Ayrıca baş ağrısına fotofobi, fonofobi, osmofobi ve görme bulanıklığı eklenebilir. Kusma en sık rastlanan ilave bulgudur. Hastada yorgunluk, depresyon veya irritabilite oluşsabilir, çocuk karanlık ve sessiz odada yatmayı tercih eder. Ağrı saatler içinde azalsa da gün boyu sürebilir. Uykuyu takiben ağrı geçer. Migren atağı 2-3 gün veya daha uzun sürebilir ve bu duruma ‘migren statusu’ ismi verilir.”

Aurasız Migren

Dr. İnce “Bu tip migrende aura bulunmaz, auralı migrende oluşan diğer semptomlar gelişebilir, ondan farkı bulantı ve kusmanın nadir olmasıdır. Baş ağrısı çoğunlukla bifrontal veya bitemporaldir.”

Küme Tipi Baş ağrısı

Küme tipi baş ağrısının çocuk yas grubunda çok nadir görüldüğünü söyleyen Dr. İnce “İlk bulgu tek tarafta ve göz arkasında hissedilen ağrıdır. İlave olarak konjunktivada kızarıklık, gözde yaşarma, burun akıntısı, Horner Sendromu bulguları gibi otonomik sistem bozuklukları oluşur. Bulantı ve kusma çok nadirdir.”

Dondurmaya bağlı baş ağrısı

Dondurmaya bağlı baş ağrısının çocukların %33’ünde ve migrenli hastaların %90’ında görüldüğünü söyleyen Dr. Hülya İnce “Çabuk içilen soğuk içecek ya da dondurmanın ardından 30 sn içinde basın derinliklerinde birkaç saniyen-1 dakika süren şiddetli ağrı gelişir. Durum anlaşılırsa ileri tetkik ve tedaviye gerek yoktur.”

 

Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Nöroloji Kliniğinden Uzm. Dr. Hülya İnce “Tedavi baş ağrısının primer veya sekonder oluşuna göre farklılık gösterir. Baş ağrısında ilk adım genellikle semptomu hafifletmek veya ortadan kaldırmaktır. Migren, gerilim tipi baş ağrısı, kronik günlük baş ağrılarında ilaç tedavisi, kaygılara yönelik destek ve stres yönetiminin öğretilmesi önemlidir. Çocukta ayda 2’den fazla şiddetli migren atağı varsa, okul çocuklarında migren atağının okula devamına engel olması ve başarısını düşürmesi söz konusu ise tedavi başlanmalıdır.”dedi.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ