Bafra Havadis – Bafra Haber, Asayiş, Spor

RAUF KARADENİZ’DEN MİRAÇ KANDİLİ MESAJI

Bafra Hal Esnaflarından Genç İş Adamı Rauf Karadeniz, Miraç Kan­di­li Müs­lü­man­la­rın inanç­la­rın­da vaz­ge­çil­mez bir öneme sa­hip­tir, dedi.

RAUF KARADENİZ’DEN MİRAÇ KANDİLİ MESAJI

Bafra Hal Esnaflarından Genç İş Adamı Rauf Karadeniz, Miraç Kan­di­li Müs­lü­man­la­rın inanç­la­rın­da vaz­ge­çil­mez bir öneme sa­hip­tir, dedi.

KARADENİZ, Kut­la­ma me­sa­jın­da şun­la­rı be­lirt­ti:

“Bir Miraç Kan­di­li’ni daha idrak et­me­nin mut­lu­lu­ğu ve ma­ne­vi hu­zu­ru içe­ri­sin­de­yiz.

Mü­ba­rek Üç Aylar’ın için­de yer alan Miraç Kan­di­li, Müs­lü­man­la­rın inanç ve kül­tür dün­ya­sın­da vaz­ge­çil­mez bir öneme sa­hip­tir.

Miraç, bir yük­se­liş­tir. Miraç, Pey­gam­ber efen­di­miz Hz. Mu­ham­med (SAV)’in mu­kad­des ve ma­ne­vi yol­cu­lu­ğu­dur.

Bu an­lam­da Kan­dil ge­ce­le­ri, in­sa­nın gön­lü­nü ay­dın­la­tan, top­lu­mun ma­ne­vi de­ğer­le­ri­nin güç ka­zan­dı­ğı, bir­lik ve be­ra­ber­li­ğin pe­kiş­ti­ği, pay­laş­ma­nın art­tı­ğı çok özel ge­ce­ler­dir.

Dün­ya­nın ve in­san­lı­ğın ge­le­ce­ği için, maddi refah kadar, ma­ne­vi ve kül­tü­rel de­ğer­le­rin mu­ha­fa­za­sı da ha­ya­ti önem ta­şı­mak­ta­dır.

Bu mü­ba­rek ge­ce­yi, iyi an­la­ma­lı­yız ve ge­rek­li mu­ha­se­be­yi yap­ma­lı­yız.

Böyle ma­ne­vi­ya­tı bol ge­ce­ler, mü­min­ler için fır­sat ge­ce­le­ri­dir.

Bu dü­şün­ce­ler­le, Bafralı hal­kı­mı­zın Mirac Kan­di­li teb­rik edi­yor, mil­le­ti­mi­zin bir­li­ği­ne, be­ra­ber­li­ği­ne, kar­deş­li­ği­ne ha­yır­lar ge­tir­me­si için Yüce Mevla’dan niyaz edi­yo­rum.” Dedi.

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ