Bafra Havadis – Bafra Haber, Asayiş, Spor

OKA 2018 OCAK AYI TOPLANTISI AMASYA’DA GERÇEKLEŞTİ

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantısı, Amasya Valiliği toplantı salonunda, OKA Dönem Başkanı Samsun Valisi Osman Kaymak’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

OKA 2018 OCAK AYI TOPLANTISI AMASYA’DA GERÇEKLEŞTİ

Samsun Valisi Osman Kaymak’ın son kez Ajans Yönetim Kuruluna Başkanlık edecek olmasından dolayı, Tokat Valisi Dr. Ömer Toraman ve Amasya Valisi Dr. Osman Varol hediyelerini takdim ederek, hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler.

TÜM ÇALIŞMALARDA EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM
Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri ve Saygıdeğer Basın Mensupları, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden oluşan bölgemizde başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve diğer ilgili aktörlerin birbirleriyle işbirliğini geliştirildiğin hatılatan Samsun Valisi Osman Kaymak,” Bölgemizin gelişmesini sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürüten Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) 2018 yılı ilk Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirmek ve Kurumumuzun gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri, Bilindiği üzere Ajansımızda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi alfabetik sıraya göre ve birer yıl olmak üzere bölgemizdeki 4 ilimizin Sayın Valileri tarafından yerine getirilmektedir. Bugün burada 2017 yılı boyunca Samsun Valiliği olarak yürüttüğümüz bu görevi 2018 yılı boyunca yürütmek üzere bu toplantıdan sonra çok Saygıdeğer Tokat Valimiz Dr. Ömer Toraman Bey’e devredeceğiz. Bu noktada, başta Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Kalkınma Kurulunda görev yapan kurum ve kuruluş temsilcileri ile Ajans personeli olmak üzere Kalkınma Ajansımız tarafından kuruluşundan bugüne kadar başarıyla yürütülen tüm çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra da Ajansımızın çalışma ve hizmetlerinin aynı hızla ve daha büyük başarılarla devam edeceğine inanıyorum” dedi.

TOPLAM 26 BAŞVURU İLE SÖZLEŞME İMZALANMIŞTIR
Bu meyanda, Samsun Valiliği olarak dönem başkanlığını yaptığımız 2017 yılını değerlendirecek olursak; Ajansımızın araştırma, raporlama, bölge tanıtımı, iş birliği olanaklarının geliştirilmesi ile bölge kaynaklarını harekete geçirecek mali destek programları kapsamında proje teklif çağrısı, teknik destek ve güdümlü proje desteği ile Bölge Kalkınmasına önemli katkılarda bulunduğunu söyleyen Vali Kaymak,”2016 yılında ilan ettiğimiz proje teklif çağrısı olan “Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı” kapsamında Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat’tan toplam 26 başvuru ile sözleşme imzalanmıştır. 2016 yılında sözleşmesi imzalanmış olan projeler 2017 yılında devam etmiş,  2018 yılı ortalarında ise tamamlanacaktır. Böylece amacının TR83 Bölgesinin kalkınma potansiyelini harekete geçirerek yerel yönetimlerin güçlendirilmesine, kentsel dokuların korunması, geliştirilmesi ve restorasyonu ile turizme yönelik kentsel altyapının iyileştirilmesine katkı sağlamak olan proje ile 17,2 milyon TL Ajans desteği ile beraber, bölgede 35,3 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirilmiş olacaktır”diye konuştu.

BU DEĞERLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLANACAKTIR
2017 yılında, 2 adet mali destek programının hazırlık çalışmalarının yürütüldüğünü dile getiren  Vali Kaymak,”27 Aralık 2017 tarihinde 2017 ve 2018 yılı bütçesinden finanse edilmek üzere kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için “Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı” ve “Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) Ortak Üretim Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı” ilan edilmiştir. Programlar kapsamında Bölgemizden uygun proje başvurularını bekliyoruz. Başarılı projelere aktarılacak kaynaklar neticesinde OSB’lerin elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz, arıtma tesisi, yol gibi donatıları geliştirilmiş; laboratuar, eğitim tesisi, ihracat merkezi gibi ortak kullanım alanları oluşturulmuş olacak. Ayrıca turizm alanında doğal, kültürel ve tarihi değerlerin erişilebilirliği, bilinirliği artırılacak, bu değerlerin sürdürülebilirliği sağlanacaktır. Ajansımız ayrıca, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile işbirliği içerisinde yürütmekte olduğu Yeşil Yol Güzergâhındaki Kültür-Turizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında Samsun ilinden uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla 27.12.2017 tarihi itibari ile ilana çıkmış bulunmaktadır. Yeşil Yol Güzergâhındaki Kültür-Turizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı için 862 bin 500 TL; kaynak öngörülmüştür “ifadelerine yer verdi.

2017 YILINDA GÜDÜMLÜ PROJE DESTEKLERİ DE DEVAM ETMİŞTİ
2017 Yılı teknik destek Programı kapsamında 28 adet proje ile sözleşme imzalanmış olup eğitimlerin bir kısmı tamamlanmış olup, bir kısmı ise takvim süresince gerçekleştirildiğini vurgulayan Vali Kaymak,”  2017 Yılı Kasım / Aralık ayı başvurularının sonuçları 2018 Yılı Ocak ayında açıklanacağı için desteklenen proje sayısı daha da artacaktır. Ajansımızın 2017 yılında Güdümlü Proje Destekleri de devam etmiştir. Amasya Yeşilırmak Kauçuk Bendi, Rekreasyonel Alanların Oluşturulması, Yenilenebilir Enerji Eksenli Gelişim Projesi bitme aşamasındadır. Ajansımızın bu projeye sağladığı hibe miktarı 7 milyon TL olup toplam proje bütçesi 16,1 milyon TL’dir.2017 yılında başlayan diğer güdümlü projelerimiz ise Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan Kızılırmak Deltası Doğal Yaşam Eksenli Kalkınma Projesi, 9 Mayıs 2017 tarihinde imzalanmış ve uygulanmaya başlanmıştır. Kızılırmak Deltası’nın koruma ve kullanma dengesi dikkate alınarak; doğal yapısının, ekolojik özelliklerinin ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, geliştirilmesine katkı sağlayacak faaliyetlerin yapılması ve desteklenmesi, su kuşları ile alandaki diğer canlıların ve doğal yaşam unsurlarının korunmasına ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik altyapı ve üstyapı çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca, Kızılırmak Deltası Sulak Alanı ve Kuş Cennetinin UNESCO Dünya Miras Listesine girmesi için gerekli hazırlık faaliyetlerinin  gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Ajansın hibe katkısı yaklaşık 4 milon 950 bin TL olan projenin toplam bütçesi 6 milyon 995 bin TL’dir”şeklinde konuştu.

HER İLÇEDE VE MÜMKÜN OLDUĞUNCA KÖYLERDE YAPILACAK
2017 yılının sonunda imzalanan ve 2018 yılından itibaren uygulanacak olan bir diğer proje ise “ Buzağı Can Sütü Projesi” olduğunun altını çizen Vali Kaymak,”24 ay sürmesi planlanan Buzağı Can Sütü Projesi ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı (Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı), Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) TR83 Bölgesi İlleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri, Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası, TR83 Bölgesi İlleri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri, Atakum, İlkadım, Canik ve Bafra İlçeleri Süt Üreticileri Birlikleri bir araya gelerek ülkemizde ilk kez bölgesel hastalıklara karşı antikor ihtiva eden, raf ömrü uzunluğu, kalitesinin önceden belirlenmiş olması ve uygulama kolaylığı gibi pek çok avantaj sağlayan kolostrum ikame tozunun üretilerek, üreticilere dağıtımı, her ilçede ve mümkün olduğunca köylerde yapılacak yoğun eğitimlerle ağız sütünün önemi ve güncel buzağı yetiştirme standartları konusunda kalıcı farkındalık oluşturulması ve kolostrum ikame tozunun gerekli olduğu durumlarda rutin üreticilik uygulamaları kapsamına alınması ile buzağı kayıplarının %5-7 düzeyinde düşürülmesi, böylece bölge hayvancılığının karlılık oranının önemli ölçüde arttırılarak tahmini yıllık 100.000.000 TL ekonomik kazanç oluşturulması hedeflenmektedir” dedi.

PROJESİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARDA SON AŞAMAYA GELİNMİŞTİR
2017 yılında uygulamasına başlanan Güdümlü Projelerimizden,“Tokat Tarihi Meydan Çarşısı’nın Turizm Cazibe Alanına Dönüştürülmesi” projesinde ise Tokat Meydan Bölgesinde alanın tarihi kimliğindeki niteliğine bağlı olarak; mekânsal düzenlemelerin yapılarak, ekonomik ve sosyal olarak kentle yeniden bütünleşmesini sağlayacaklarını ifade eden Vali Kaymak,” bir cazibe merkezi oluşturmak amaçlanmaktadır. Ajans katkısı 7 milyon TL olan projenin toplam bütçesi 10 milyon TL’dir.Ajansımız, yatırımcı bir kamu kurumu olmamakla birlikte yürüttüğü finansal destek mekanizmaları ile yalnızca hibe veren bir kurum olmayıp, AB hibeleri ile Bölgeye yatırım çekilmesinde de katalizör görevini üstlenmektedir.Aynı zamanda AB hibelerinden azami ölçüde faydalanmaktadır. Bu çerçevede Ajansımızın Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programına sunduğu 8 milyon avro bütçeli Orta Karadeniz Bölgesi Rekabetçiliğinin Arttırılması Projesi 2017 yılında tamamlanmış olup 52 milyon avro bütçeli Samsun Lojistik Merkezi Projesi ile ilgili çalışmalarda son aşamaya gelinmiştir. Ayrıca, bu yıl içerisinde her biri 300 bin avro bütçeli Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Kayıt dışı İstihdamla Mücadele Ediyor-2 Projesi ve TR83 Bölgesinde Endüstriyel Tasarım Alanında Genç İstihdamının Artırılması Projesi de başarıyla sonuçlandırılmıştır” diye konuştu.

ÜNİVERSİTELERE DE YAYGINLAŞTIRILMASINI SAĞLAMAK AMAÇLANMIŞTIR
“Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi” (S3) 23 Şubat 2017 tarihinde Samsun’da düzenlenen konferans ile ulusal ve uluslararası paydaşlarımızla paylaşıldiğini söyleyen Vali Kaymak,”Akıllı Uzmanlaşma Konferansı ile paydaşlarımız arasında konu ile ilgili farkındalığı artırmak hem de diğer Kalkınma Ajansları ve Üniversitelere de yaygınlaştırılmasını sağlamak amaçlanmıştır. “Samsun Sağlık Endüstrisi Zirvesi” 3-4 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Ulusal ve uluslararası katılımcıların yer aldığı bu zirvedeki ana hedefler, Samsun sağlık endüstrisi ve medikal ekipman sektörünü tanıtmak, Samsun’da medikal aletler kümelenmesinin ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğini artırmak; ulusal ve uluslararası pazarlarda işbirliklerini ve ilişkileri tesis etmek olmuştur.2017 yılındaki başarılı etkinliklerimizden birisi de Yöresel Ot Yemekleri Festivali’dir. Samsun’un yöresel otlarını ve ot yemeklerini tanıtmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğe destek vermeye ve Körfez Ülkelerinde gerçekleştirilen turizm tanıtım fuarlarına katılmaya 2018 yılında da devam edeceğiz. Bu yıl, 4 ilimiz için de il sektörel eylem planları çalışmaları kapsamında Bölge illerimizdeki ilgili kurumların ve üniversitelerimizin ortak çalışmasıyla, ilgili paydaşların katıldığı çalışmalara devam ettik; 2018 yılında bu çalışmaları neticelendirmek önemli hedeflerimizden birisi olacaktır “dedi.

İŞBİRLİĞİNİN ARTIRILMASI YÖNÜNDE BİR HEDEF BELİRLENMİŞTİR.
2018 yılı, geçmiş çalışma dönemlerinde de olduğu gibi, başta Bölge Planı (YHGP) ve Ajans Stratejik Planı olmak üzere bunların ışığında oluşturulan Orta Karadeniz Yenilik Stratejisi olduğunu belirten Vali Kaymak,” Sivil Toplumun Geliştirilmesi Stratejisi, Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi ve Akıllı Şehir Stratejisi gibi referans belgeler kapsamında bölgesel kalkınmada uygulama alanları ve araçlarının çeşitlendirildiği ve bölgemizin ekonomik ve sosyal açıdan sorunlarına pratik çözüm önerilerinin hayata geçirildiği bir yıl olacaktır.2018 yılında Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi’nde belirlenen “Lojistik”, “Tarımsal Gıda”, “Mavi Ekonomi”, “İleri Mühendislik” ve “Akıllı Şehir” alanlarında faaliyet gösteren işletmelerin kapasitelerinin güçlendirilmesi; işletmelerin teknoloji/yenilik düzeyi uyum yeteneklerinin artırılması; bölgenin girişimcilik kapasitesinin artırılması; kümelenmeler yoluyla işletmeler arasındaki değer tedarik zincirlerinin geliştirilmesi; bölgenin öncelikli alanlarında yatırım çekilmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesi; sanayi ve üretim merkezlerinin altyapılarının iyileştirilmesi ve üniversite kamu sanayi işbirliğinin artırılması yönünde bir hedef belirlenmiştir. Bu bağlamda, Teknik Destek ve Fizibilite Desteği uygulamaları, güdümlü proje desteği gibi alt programların yanında AB projeleri gibi dış kaynaklı projeler ve tasarlanan faaliyetler ile bu stratejik tercihe yönelik müdahaleler hayata geçirilecektir. Bu doğrultuda Akıllı Uzmanlaşma Sonuç Odaklı Programı uygulanacaktır”şeklinde konuştu.

2018 YILI AJANSIMIZIN BÖLGEMİZİN POTANSİYELİNİ HAREKETE GEÇİRMEK
2018 yılında bir diğer stratejik tercih olarak yine Akıllı Uzmanlaşma Stratejisinde tanımlanan “Turizm” sektörüne yönelik olarak bütünsel bir yaklaşımla bölgemizin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını ve bilinirliğini artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek maksadıyla yurtiçinde ve yurtdışında çok taraflı ilişkiler geliştirmek suretiyle faaliyetler yürütüleceğini sözlerine ekleyen Vali Kaymak,”. Bölgesel turizm değerlerinin tanıtımı ve bunun turizm odaklı yatırımların artırılması amacıyla gerçekleştirilecek bu faaliyetler ile 2018 yılı ve sonrası dönem, bölgenin yazılı, görsel, sosyal ve dijital mecralarda yenilikçi araçlar geliştirilerek daha etkin tanıtımı yönünde çalışmaların yoğunlaşacağı bir dönem olacaktır.Özetle, 2018 yılı Ajansımızın bölgemizin potansiyelini harekete geçirmek için paydaşlarla ilişkilerin pekiştirildiği; aynı zamanda tanıtım faaliyetlerinin ve kurumsal ilişkilerin geliştirileceği bir yıldır. Bu çalışma yılında Ajansın tanınırlığını, etkinliğini artırmak ve katılımcı politikaları pekiştirmek, Bölge’nin dışa açılmasını sağlamak ve potansiyelini harekete geçirmek üzere öncü faaliyetler yürütülecektir.Son olarak, bu toplantı vesilesiyle Yönetim Kurulu toplantımıza katılan Sayın Valilerimize, Belediye Başkanlarımıza, İl Genel Meclisi Başkanlarımıza ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarımıza katılım ve desteklerinden dolayı; ayrıca, ev sahipliğinden dolayı Amasya Valimiz ile Belediye Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyor ve Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantımızın bölgemiz için hayırlı olmasını ve başarılı çalışmalara vesile olmasını diliyoruz” dedi.

Toplantıya ayrıca, Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Tokat Valisi  Dr. Ömer Toraman, Çorum Valisi  Necmeddin Kılıç, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen,  Amasya İl Genel Meclis Başkanı Mustafa Çittir, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Halil İbrahim Kaya, Tokat İl Genel Meclis Başkanı Adem Dizer ve Amasya TSO Başkanı Murat Kırlangıç ve diğer üyeler katıldı.
Köksal ÖNER

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ